Var och hur kan man arbeta som präst

Prästen leder gudstjänster och andakter på egen hand eller tillsammans med kollegor och andra i en församling. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens uppgifter.

En präst möter människor i alla åldrar och från alla delar av samhället. Prästen samtalar med dem och delar lek, allvar, glädje och sorg. Enskilda samtal är en av prästens självvårdande uppgifter. En präst har absolut tystnadsplikt.

Prästen undervisar också konfirmander och andra grupper i församlingen om kristen tro, livstolkning och livsfrågor.

En präst är verksam i en församling, men kan också arbeta utomlands, på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, skolor, universitet eller andra arbetsplatser.

Kyrkoherden är chef
I rollen som kyrkoherde är prästen arbetsledare och chef med en hel del administrativa uppgifter. I samråd med församlingens styrelse, kyrkoråd eller församlingsråd, arbetar kyrkoherden med planering, ekonomi och med strategier för framtiden.