Utbildning för att bli projektledare

För att jobba som projektledare måste man i allmänhet ha både utbildning och erfarenhet inom det område man vill arbeta, oavsett om det är marknadsföring, reklam, IT, teknik, media, offentlig förvaltning eller något annat. Man kan sedan bygga på med en projektledarutbildning.

Det finns många olika typer av utbildningar, på universitetsnivå, yrkeshögskolor och fristående skolor. Utbildningarna kan vara hela program eller kortare kurser. I takt med den digitala utvecklingen, finns allt fler utbildningar med fokus på projektledning i digitala miljöer.

Projektledare på kommunikationsbyråer har ofta utbildning i exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, eller teknik, kombinerat med studier i marknadsföring eller reklam. I vissa utbildningar kombineras fackkunskap med projektledning, till exempel programmet IT, projektledning och affärssystem, som ges på distans av Karlstads universitet, där det också finns ett magisterprogram i projektledning. Uppsala universitet erbjuder ett kandidatprogram i Speldesign och projektledning.

Vissa högskolor och universitet har program som är speciellt inriktade på marknadsföring och projektledning, som Institutionen för reklam och PR som är en del av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. De erbjuder utbildningen Grafiska projektledarprogrammet.

Det finns också fristående skolor som ger utbildningar inom marknadsföring och projektledning, till exempel Berghs School of Communication.

Vanliga utbildningar är Civilekonom/ Ekonom, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Socionom, Samhällsvetare, Kommunikationsyrken samt Naturvetare. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkeshögskoleutbildningar på www.yrkeshogskolan.se