Arbetsmarknaden idag för psykologer

Det är idag brist på psykologer i de flesta branscher och både i storstadsregionerna och på de mindre orterna i landet.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter