Arbetsmarknaden idag för psykologer

För nyexaminerade samt erfarna psykologer är det idag generellt sett en viss brist. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i landet.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter