Utlandsstudier

Det kan finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på psykologprogrammet men det är inte vanligt förekommande. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.