Var och hur kan man arbeta som psykolog

Psykologer arbetar inom flera fält och med hjälp av olika psykologiska metoder. Psykologi handlar bland annat om läran om människors beteenden, tankar, känslor och relationer. Gemensamt för alla psykologer är att de utbildats i att förbättra människors livssituation och hälsa, deras utvecklingsmöjligheter och deras förmåga att både anpassa sig och att påverka sitt liv. Psykologer utreder och diagnostiserar, de behandlar och ger andra former av psykologiska insatser. De ger handledning, utbildar och forskar.

Psykologer är experter på psykologisk behandling. Det finns många exempel på psykologisk behandling, såsom psykoterapi, internetterapi, förebyggande av ohälsa, psykologisk träning, med mera. Psykologer kan också ge stöd och vägledning, motivera och coacha. De arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin och på vårdcentraler, inom idrottsvärlden, kriminalvården, arbetsförmedlingen, försvarsmakten. De kan också arbeta med personalgrupper, att utveckla organisationer, yrkesval, rekrytering och urval för företag och organisationer. I Sverige finns det idag cirka 13 000 legitimerade psykologer. Många av dem är egna företagare.