Var och hur kan man arbeta som psykolog

Psykologerna arbetar inom flera fält och med hjälp av olika psykologiska metoder. Gemensamt för alla psykologer är att de utbildats i att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och deras förmåga att både anpassa sig och att påverka sitt liv i önskvärd riktning.

Psykologer ger psykologisk behandling inklusive psykoterapi. De ger stöd och vägledning, motiverar, coachar och förebygger ohälsa. De arbetar t ex som skolpsykologer, inom psykiatrin och på vårdcentraler, inom idrottsvärlden, kriminalvården och arbetsförmedlingen. De arbetar med personalgrupper och med att utveckla organisationer. Psykologer utreder och diagnostiserar, de utvärderar, ger handledning, utbildar och forskar.

Psykologer kan också arbeta med yrkesval, rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. Psykologers arbetsfält vidgas kontinuerligt och de efterfrågas inom nya områden i samhället. I Sverige finns det idag cirka 9 400 legitimerade psykologer. Många av dem är egna företagare.