Arbetsmarknaden idag

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.
För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. De flesta receptarier arbetar på apotek och apotek finns på väldigt många orter i Sverige. Däremot kan det vara något svårare att hitta jobb på apotek som ligger på orter nära lärosätena.

Läs om arbetsmarknaden om fem i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter, www.saco.se/framtid