Har du en utländsk receptarieexamen?

Receptarie är ett reglerat yrke inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det betyder att du måste ha en legitimation från Socialstyrelsen för att kunna arbeta som receptarie på apotek eller inom annan hälso- och sjukvård. Om du väljer att jobba inom andra branscher, exempelvis myndighet eller på läkemedelsföretag finns inte ett absolut krav på legitimation. 

Receptarieutbildningen finns i Sverige, Norge och Finland men kan i vissa fall motsvaras av en så kallade bachelor-examen i andra länder. Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen. Det kostar ingenting att ansöka om legitimation. 

Såhär går bedömning/värdering av utländsk utbildning till

Du ansöker om att få legitimation hos Socialstyrelsen. Det kostar ingenting att ansöka om legitimation. 

Det är olika regler för att ansöka om legitimation om du har en utbildning från ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller om du har en utbildning från något annat land.

För dig som har en utbildning till receptarie från ett land som inte är med i EU och inte är Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz finns sedan 1 januari 2017 en ny antagningsprocess:

  • Ansök hos Socialstyrelsen om att få din utbildning granskad.
  • När du har fått din utbildning godkänd är nästa steg att göra ett kunskapsprov. Det nya kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del och provet är på svenska.  
  • När du har fått beslut om att ditt kunskapsprov är godkänt ska du gå en kurs i svenska författningar och göra en sex månaders praktik på apotek.  
  • Du kan börja läsa svenska när du vill, men du behöver visa dina språkkunskaper med ett intyg eller betyg senast när du ska skicka in din ansökan om legitimation.  
  • Skicka in din ansökan om legitimation

Det finns också en möjlighet att gå en ettårig kompletteringsutbildning på Uppsala universitet. Läs mer på Uppsala universitets hemsida.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Du som har en utbildning till receptarie från EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz behöver fylla i en ansökningsblankett. Blanketten finns på Socialstyrelsens hemsida. Ansökningsförfarandet och de dokument du behöver skicka in kan skilja sig åt beroende på var du är utbildad.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.