Jämför receptarieutbildningar

Kursernas innehåll kan variera något på receptarieutbildningar vid olika lärosäten. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad som är viktigt för just dig. På den här sidan hjälper vi dig att jämföra olika receptarieutbildningar : www.saco.se/jamfor-utbildningar