Så mycket har en receptarie i lön före skatt

På apotek, inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sektorn tillämpas individuell lönesättning. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete.

En nyexaminerad receptarie 2016 anställd på apotek hade en medellön på ca 28 000 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie på apotek cirka 32 000 kr per månad.

En relativt nyexaminerad receptarie inom läkemedelsindustri hade ca 32 000 kr per månad år 2016. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie cirka 41 000 kr per månad.

En relativt nyexaminerad receptarie som arbetar på sjukhus var ca var 2016 cirka 31 000 kr per månad.  Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie cirka 34 000 kr per månad.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.