Lön före skatt

På apotek, inom läkemedelsindustrin och inom den offentliga sektorn tillämpas individuell lönesättning. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete.

En nyexaminerad receptarie anställd på apotek hade 2017 ca 29 000 kr per månad. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie på apotek cirka 32 000 kr per månad.

En receptarie med några års yrkeserfarenhet hade inom läkemedelsindustri ca 36 000 kr per månad år 2017. Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie cirka 43 000 kr per månad.

En relativt nyexaminerad receptarie som arbetar på sjukhus hade ca cirka 32 000 kr per månad år 2017.  Efter 10 års yrkeserfarenhet är medellönen för en receptarie cirka 36 000 kr per månad.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.