Utbildning för att bli receptarie

Receptarieutbildningen ger kunskaper inom farmaci, kemi och biovetenskap. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska momenten. Du lär dig bl.a. vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Detta ger dig grundläggande kunskaper som behövs för att kunna ge information och rådgivning kring läkemedel och läkemedelsanvändning.

Hur lång är utbildningen?

Receptarieprogrammet, som ger en yrkesexamen på kandidatnivå, omfattar 180 hp motsvarande tre års heltidsstudier inklusive ca 15 veckors praktik på apotek. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Receptarieutbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar samt vid Umeå universitet. Flera av dessa erbjuder distansutbildning. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns möjligheter att läsa vidare efter receptarieexamen, till exempel mot magister- och masterexamen med olika inriktningar.
Umeå universitet har ett masterprogram där det finns möjlighet för receptarier med 180 poängs utbildning att läsa vidare till apotekare. Gå in på studera.nu för ytterligare information.