Var och hur arbetar en receptarie

Receptarie är ett legitimationsyrke

För att arbeta som receptarie inom hälso-  och sjukvården, inklusive apotek, måste du ha apotekarlegitimation. Legitimation ansöker du om hos socialstyrelsen efter godkänd praktik.

Receptarie på apotek

Många av arbetsuppgifterna på apotek regleras av olika bestämmelser och lagar och därför krävs att man har en legitimerad receptarie (eller apotekare) för att utföra dessa uppgifter. Receptarier arbetar med att expediera recept och ge information och rådgivning kring receptfria och receptbelagda läkemedel. Inte sällan kan man som receptarie arbeta som apotekschef. Receptarier kan även arbeta som så kallade läkemedelsansvariga på apoteket. Då ansvarar man för kvaliteten och patientsäkerhet upprätthålls men för denna uppgift krävs några års erfarenhet.

Receptarier på sjukhus

På sjukhusapotek eller kliniker ansvarar receptarier, tillsammans med apotekare, för bland annat för läkemedelshantering och arbetsuppgifter som hör till det. Man kan även arbeta med att specialtillverkning (beredning) av läkemedel, exempelvis vissa cancerläkemedel eller läkemedel till små barn där det inte finns färdiga läkemedel på apoteket. Receptarier på sjukhus arbetar ofta nära och tillsammans med annan sjukvårdspersonal.

Receptarier på läkemedelsföretag

Som receptarie kan du även arbeta på läkemedelsföretag, framför allt med registring av läkemedel och kvalitetsrelaterade uppgifter men även marknadsföring och försäljning.

Receptarie på myndighet

Receptarier kan även arbeta på myndigheter som arbetar med läkemedelsfrågor, exempelvis Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.