Regissör

Som teaterregissör är man huvudansvarig för den konstnärliga utformningen av en föreställning. Regissören väljer den pjäs som ska sättas upp. Ibland sker detta i samarbete med en dramaturg.

Kort om regissör


Som regissör är du ytterst ansvarig för den konstnärliga utformningen av ett verk. Det kan vara en filmproduktion eller en teaterföreställning inför publik. Regissören läser och analyserar manus, väljer ut vilka skådespelare som ska ingå i ensemblen och leder repetitioner och inspelningar. Du samarbetar även med scenografer, maskörer och den tekniska personalen.

Regissörer utbildas vid Stockholms dramatiska högskola (DI) och vid Akademi Valand Film (tillhör Göteborgs universitet). Utbildningarna är treåriga och endast ett fåtal elever tas in vid varje tillfälle.

Jobbet


Teaterregissören läser och analyserar manus tillsammans med skådespelarna. De planerar sedan arbetet med pjäsen fram till premiären.

Regissören leder repetitionerna. Arbetet med skådespelarna kräver att man är lyhörd och öppen för synpunkter och idéer, samtidigt som man måste ha förmågan att driva arbetet framåt mot premiären. Förutom skådespelarna arbetar regissören också med scenografen, maskörer och den tekniska personalen, alla lika viktiga för den konstnärliga helheten.

Det är regissören som har det övergripande konstnärliga ansvaret för föreställningen och är den som måste se till att alla medverkande tar ansvar för sin uppgift.

Filmregissören leder arbetet med filminspelning. Det kan vara allt från korta reklamfilmer till filmer i långfilmsformat eller dokumentärfilm. Ofta har regissören själv skrivit manus till filmen. Regissören kontaktar och instruerar skådespelare och andra som ska medverka i inspelningen. De söker rätt på inspelningsplatser och leder arbetet med att bygga ateljéer. Under själva inspelningen samarbetar de intimt med fotograferna. Efter inspelningen deltar de i klippningen av filmen.

Såväl teateruppsättningar som filminspelningar kräver att många människor samverkar. Man måste vara stresstålig och ha lätt för att både samarbeta och göra sig förstådd, och man måste kunna föra fram sina idéer så att medarbetarna förstår.

Utbildning


Många regissörer är skådespelare i botten.

Regissörer utbildas vid Stockholms dramatiska högskola och vid Akademi Valand Film vid Göteborgs universitet. Kontakta utbildningsanordnarna för mer information om programmens innehåll, behörighetskrav med mera.

På Medieinstitutet och Kulturama (utbildningar inom Yrkeshögskolan) finns också utbildningar inom det här området.


Källa: Arbetsförmedlingen

www.arbetsformedlingen.se (sök på yrken A-Ö)