Arbetsmarknaden idag för en reservofficer

Behovet av unga nyutbildade reservofficerare oavsett kategori är mycket stort. Bristen kommer att kvarstå under många år.