Behörighet

För att påbörja utbildning till reservofficer krävs genomförd militär grundutbildning.