Så mycket har en reservofficer i lön före skatt

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur samt grad och befattning.

Utöver grundlönen, som för en nyexaminerad officer ligger på mellan 22 000kr/mån och 26 000kr/mån, tillkommer ofta en mängd olika tillägg och förmåner.