Sacoförbund och källa

Reservofficerarna är det gemensamma fackliga organet för intresseorganisationerna SVEROF (Förbundet Sveriges Reservofficerare) och Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO). www.reservofficerarna.se