Utlandsstudier

Officersutbildningen är nationell. Det ökande internationella samarbetet ger möjligheter att delta i vidareutbildningar i regi av NATO:s reservofficersorganisation CIOR.