Var och hur arbetar man som reservofficer

Som reservofficer kan du antingen tillhöra personalkategorin officerare (tjänstegrader från och med fänrik) eller personalkategorin specialistofficerare (tjänstegrader från och med första sergeant till och med regements- eller flottiljförvaltare). I båda fallen är du anställd som reservofficer och tjänstgör tidvis i Försvarsmakten

Efter avslutad reservofficersutbildning tjänstgör du vanligen som truppbefäl eller i lägre taktiska funktioner på Försvarsmaktens olika förband. Efter vidareutbildning och befordran placeras du i olika stabsbefattningar. Yrket ger möjlighet till varierande och intressanta arbetsuppgifter och befattningar. Tjänstgöringen kan ske både nationellt och internationellt.