Säljare

Säljare är ett utåtriktat arbete som erbjuder många olika karriärvägar. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål.

Kort om säljare


Som utesäljare åker du ut till kunderna för att sälja dina produkter eller tjänster. Målet är att bygga upp en långsiktig affärsrelation och det är inte ovanligt med oregelbundna arbetstider och många resor i tjänsten. En innesäljare har däremot kontakt med kunderna från sitt kontor. De ger kundservice och tar emot beställningar över telefon och e-post. En del innesäljare bevakar också leveranser, administrerar transporter och gör fakturaunderlag.

Det finns flera säljutbildningar med olika inriktning. Du kan studera till säljare både inom ramen för högskola/universitet och via yrkeshögskola. Det finns flera olika yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot bland annat försäljning, internationell försäljning, marknadsföring och account management.

Jobbet


Det finns olika typer av säljarjobb. Om man jobbar på ett tillverkande företag säljer man varor till återförsäljare, detaljhandel eller till andra industriföretag. Det är vanligtvis stora pengar och komplexa problemlösningar inblandade både för kunden och för det säljande företaget. Man kan också arbeta med att sälja tjänster.

Utesäljare

Som utesäljare åker man ut till kunderna för att sälja sina produkter eller tjänster. Det handlar mycket om att lyssna av kundens behov och försöka hitta lämpliga affärslösningar utifrån detta.

Som säljare ansvarar du ofta för hela ledet – allt ifrån beställning till leverans och uppföljning. Utesäljare har ofta oregelbundna arbetstider och reser mycket i tjänsten.

Som utesäljare kan du jobba som Account Manager, Key Account Manager, Area Sales Manager, Region/kundansvarig eller Projektledare inom försäljning och marknad.

Gemensamt för samtliga titlar är att jobbet bygger på ett långsiktigt och strategiskt arbete där syftet är att skapa en bra affärsrelation på lång sikt – affärer görs mellan människor som litar på varandra.

Jobbet innebär oftast att man har ansvar för den löpande kontakten med ett antal kunder, både nya och befintliga. Man utgår från kundens behov och hur man som säljare kan tillgodo se dessa.

Innesäljare

En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Man tar emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service. Vissa innesäljare bevakar också leveranser, administrerar transporter och gör fakturaunderlag.

En trend idag är att du jobbar med försäljning snarare än som säljare. Hela företaget som du jobbar på är ofta involverat i det som säljaren åstadkommer, vilket innebär många kontakter för dig både utåt mot kunder och inåt på det egna företaget.

Säljarens roll är ofta att ta ansvar för affärsuppgörelsen från början till slut och dessutom följa upp och försöka hitta nya affärsmöjligheter hos den aktuella kunden.

Viktiga personliga egenskaper hos en säljare är god social kompetens och förmåga att lyssna och kunna omvandla kundens behov i lösningar som företaget man jobbar på kan erbjuda. En säljare behöver goda fackkunskaper om sin egen bransch och marknad. Du följer utvecklingen inom ditt område och känner till konkurrenternas varor och tjänster. Arbetar du t ex med industriell försäljning (rådgivande säljare av lösningar/system) bör du vara insatt inom detta område. Jobbar du inom IT-försäljning gäller det att kunna data och kommunikationsfrågor osv.

Säljaryrket är brett och arbetsuppgifterna för olika typer av säljare kräver olika utbildningsnivåer. Många som jobbar med försäljning har en ekonomisk utbildning. För att få jobb som säljare inom IT-sektorn eller av laboratorieinstrument efterfrågas ofta en kombination av teknisk eller naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning. Kunskaper inom ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, psykologi, inköp och organisation är ofta meriterande.

Utbildning


Det finns idag ett flertal säljutbildningar med olika inriktning. Du kan studera till säljare både inom ramen för högskola/universitet och via yrkeshögskola. Exempelvis har Linnéuniversitetet ett kandidatprogram i International Sales and Marketing.

Det finns flera olika YH-utbildningar (yrkeshögskoleutbildningar) med inriktning mot bland annat försäljning, internationell försäljning, marknadsföring och Account Management. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkeshögskoleutbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Vanliga utbildningar är: Civilekonom/ EkonomCivilingenjör och Högskoleingenjör. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkesutbildningar på
www.yrkeshogskolan.se.


 

Sacos experter på säljare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akavia

www.akavia.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se