Utbildning

Det finns idag ett flertal säljutbildningar med olika inriktning. Du kan studera till säljare både inom ramen för högskola/universitet och via yrkeshögskola. Exempelvis har Linnéuniversitetet ett kandidatprogram i International Sales and Marketing.

Det finns flera olika YH-utbildningar (yrkeshögskoleutbildningar) med inriktning mot bland annat försäljning, internationell försäljning, marknadsföring och Account Management. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkeshögskoleutbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Vanliga utbildningar är: Civilekonom/ EkonomCivilingenjör och Högskoleingenjör. Läs mer under de rubrikerna och på www.studera.nu samt om yrkesutbildningar på
www.yrkeshogskolan.se.