Arbetsmarknaden idag för samhällsvetare

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben - det finns fler utbildade än det finns jobb.

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som de finns jobb.

Enligt SCB (2016) förutspås arbetsmarknaden att bli lättare för nyexaminerade samhällsvetare med förvaltningsinriktning framöver.