Arbetsmarknaden idag för samhällsvetare

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben - det finns fler utbildade än det finns jobb.
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som de finns jobb.
Enligt SCB förutspås arbetsmarknaden att bli lättare för nyexaminerade samhällsvetare med förvaltningsinriktning framöver.