Arbetsmarknaden idag för sjöbefäl

För nyexaminerade: Visst överskott på fartygsbefäl, balans på maskinbefäl.
För erfarna: Brist internationellt.