Utbildning för att bli sjöbefäl

Utbildningens längd

På sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet är utbildningen på 180 poäng (3 år) för dem som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet).
Sökande som saknar sjötid kan studera 180 + 60 poäng (4 år) på sjökaptensprogrammet och 180+90 poäng (4,5 år) på sjöingenjörsprogrammet.

Inriktningar & vidareutbildning

Magisterutbildning sjöfart & logistik 40 p.

Här kan du studera

Sjöfartshögskolan, Chalmers, www.chalmers.se
Sjöfartshögskolan i Kalmar, www.lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan