Utlandsstudier

Möjlighet finns att studera utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Sjöbefälsyrket är ett internationellt yrke och utbildningarna godkänns internationellt, men din svenska utbildning måste godkännas av varje lands sjöfartsmyndighet.