Arbetsmarknaden idag för sjukhusfysiker

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport.