Jobba utomlands med din svenska examen

Yrket finns i de flesta länder och den svenska examen gäller inom EU. Den svenska utbildningen håller hög internationell standard och svenska sjukhusfysiker är attraktiva utomlands. Danmark, Norge och även Tyskland och Storbritannien är några exempel på länder som sjukhusfysiker har sökt sig till de senaste åren.