Utbildning för att bli sjukhusfysiker

Utbildningen till sjukhusfysiker ger dig en gedigen kunskap om strålning, strålningstillämpningar och strålskydd. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav för att arbeta som sjukhusfysiker i vården.

Utbildningens längd

Efter fem år (300 hp) får du en sjukhusfysikerexamen på masternivå. I Umeå kan du även kombinera din sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Som sjukhusfysiker kan du specialisera dig inom ett flertal områden. Strålbehandling, medicinsk bilddiagnostik såsom röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi samt strålskydd är de vanligaste. En stor andel av Sveriges sjukhusfysiker har genomgått forskarutbildning och det finns ett väl utvecklat system för kompetensutveckling.

Här kan du studera

Du kan läsa sjukhusfysik på universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå. Se mer på www.studera.nu