Utlandsstudier

Kontakta utbildningen vid respektive lärosäte för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Yrket finns i de flesta länder och den svenska examen gäller inom EU efter sedvanlig prövning i respektive medlemsland. Den svenska utbildningen håller hög internationell standard och svenska sjukhusfysiker är attraktiva utomlands. Danmark, Norge och även Tyskland och Storbritannien är några exempel på länder som sjukhusfysiker har sökt sig till de senaste åren.