Var och hur sjukhusfysiker arbetar

Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal i det dagliga kliniska arbetet. De deltar även i forskning och utveckling av nya metoder för bildgivande diagnostik och behandling och ger råd i fysik- och teknikrelaterade frågor. Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas även av medicintekniska företag, myndigheter och kärnkraftsindustrin.

Sjukhusfysiker är ett yrke inom vården men sjukhusfysiker kan även arbeta som verksamhetschef, cheffysiker, utredare mm. Enligt Socialstyrelsen finns drygt 500 legitimerade sjukhusfysiker i Sverige.