Var och hur sjukhusfysiker arbetar

Sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal i det dagliga kliniska arbetet. De deltar även i forskning och utveckling av nya metoder för bildgivande diagnostik och behandling och ger råd i fysik- och teknikrelaterade frågor. Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas även av medicintekniska företag, myndigheter och kärnkraftsindustrin.

Sjukhusfysiker arbetar ofta på sjukhus, men de kan också arbeta utanför hälso- och sjukvården som strålskyddsansvarig, verksamhetschef, utredare mm. Enligt Socialstyrelsen finns drygt 500 legitimerade sjukhusfysiker i Sverige.