Utbildning för sjuksköterskeyrken

Utbildning till sjuksköterska ges genom ett tre år långt program på grundläggande nivå vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktik. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Sjuksköterskeprogrammet ger behörighet för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. För att bli röntgensjuksköterska behöver man gå det treåriga Röntgensjuksköterskeprogrammet, som är en specifik inriktning. För att kunna arbeta som specialistsjuksköterska krävs oftast en specialistutbildning. För ytterligare information, se respektive yrkesbeskrivning i Yrken A-Ö som länkas till ovan.

För mer information, besök Studera.nu.