Arbetsmarknaden för skådespelare

Konkurrensen är hård inom de scenkonstnärliga yrkena och det är ofta svårt för skådespelare att få arbete.