Utbildning för att bli skådespelare

Högskoleutbildning för skådespelare finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Se studera.nu för mer information om utbildningar och antagningskrav.

För samtliga estetiska yrken finns utbildning inom andra utbildningsformer än högskola. Se www.folkhogskola.nu , www.utbildningsinfo.sewww.yrkeshogskolan.se och  konstkulturutbildning.se