Skogsmästare

Skogsmästare arbetar med att ta tillvara skogens värden och med att skapa en mer hållbar skogsproduktion. De kan ekonomi, skogsproduktion, ekologi och ledarskap.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om skogsmästare


Skogsmästare kan arbeta med inventering, drift- och planering av avverkning eller skötselåtgärder. Många arbetar också som virkesköpare. Bland arbetsgivarna märks skogsägarföreningar, sågverk samt myndigheter som Skogsstyrelsen. Det finns också en efterfrågan på skogsmästare utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker. En del skogsmästare arbetar som fastighetsmäklare inriktade på skogsfastigheter.

Skogsmästarprogrammet är en treårig yrkesutbildning på högskolenivå, som leder fram till en yrkesexamen som skogsmästare eller en kandidatexamen i skogshushållning. För att bli skogstekniker krävs två års studier på heltid.

Jobbet


Vilken lön har skogsmästare?

Skogsmästare inom Naturvetarna tjänade år 2021 mellan 32 000 och 56 000 kr per månad (medianlön 39 000 kr per månad). 

Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar därför alla sina medlemmar att alltid ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för skogsmästare?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för naturvetare med skoglig kompetens.

Vad jobbar skogsmästare med?

Planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning är vanliga arbetsuppgifter inom bland annat storskogsbruk, skogsägarföreningar, sågverk samt på myndigheter såsom skogsstyrelsen. Många har en ledande befattning som till exempel distriktschef. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar. Skogsmästare hittar också sin arbetsmarknad utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare.

Vanliga titlar för skogsmästare är virkesköpare (köper skogsråvaran från skogsägare) , skogskonsulent, skogsinspektor, produktionsledare och distriktschef. Det finns cirka 600 skogsmästare på svensk arbetsmarknad.

Skogskonsulent

En skogkonsulent är en skogligt utbildad person som arbetar på Skogsstyrelsen med att se till att svensk skog brukas och vårdas på ett uthålligt sätt.

Skogstekniker

Skogstekniker har en tvåårig utbildning och arbetar som drivningsledare, virkesinköpare på skogsbolag, inspektör vid en skogsägareförening eller skogskonsulent.

Skogsvetare

Skogsvetare arbetar i likhet med skogs- och jägmästare med att förädla och förvalta skogen och produkter från skogen.

Utbildning


Studierna har en praktisk inriktning och erbjuder mycket träning i att använda de verktyg som behövs i yrkeslivet. Utbildningen ger en skoglig grundkompetens kompletterad med bland annat ekonomi, it, planering och ledarskap. Stora delar av studietiden tillbringas utomhus och flera studieresor förekommer. En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att kunna röra sig i skog och mark.

De två första åren läses obligatoriska kurser som ger kunskap om hur skogen kan skötas uthålligt och nyttjas för produktion, med hänsyn till andra intressen såsom friluftsliv och bevarande. Tredje året finns möjlighet att välja påbyggnadskurser på SLU eller andra universitet i Sverige eller utomlands.

Utbildningens längd

Skogsmästarprogrammet är en treårig yrkesutbildning (180 hp), som leder fram till en yrkesexamen som skogsmästare eller en kandidatexamen i skogshushållning.
Skogstekniker läser i två år (120 hp).

Skogsvetare kan ta ut en kandidat- eller masterexamen i skogsvetenskap omfattande 3 (180 hp) respektive 5 år (300 hp). Det finns till exempel ett skog- och träprogram på Linnéuniversitetet i Växjö.

För dem som är intresserade av ett femårigt utbildningsalternativ finns Jägmästarutbildningen.

Inriktningar & vidareutbildning

För information om skogliga utbildningar på magister- och masternivå, se www.studera.nu.

Här kan du studera

Skogsmästare läser de två första åren på SLU i Skinnskatteberg. Tredje året läser de programkurser på valfri studieort inom SLU. För mer information se www.slu.se
Skogstekniker läser på SLU i Gammelkroppa, se www.gammelkroppa.se. Skoglig utbildning finns också på Linné-universitetet i Växjö.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare och kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se