Så mycket tjänar en skogsmästare före skatt

Nyexaminerade skogsmästare tjänade 2017 mellan 26 500-32 500 kr per månad (median 28 500 kr). Efter 10 år var lönerna 29 500-42 000 kr per månad (median 33 600 kr). 

Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar därför alla sina medlemmar att alltid ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.