Utbildning för att bli skogsmästare

Studierna har en praktisk inriktning och erbjuder mycket träning i att använda de verktyg som behövs i yrkeslivet. Utbildningen ger en skoglig grundkompetens kompletterad med bland annat ekonomi, it, planering och ledarskap. Stora delar av studietiden tillbringas utomhus och flera studieresor förekommer. En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att kunna röra sig i skog och mark.

De två första åren läses obligatoriska kurser som ger kunskap om hur skogen kan skötas uthålligt och nyttjas för produktion, med hänsyn till andra intressen såsom friluftsliv och bevarande. Tredje året finns möjlighet att välja påbyggnadskurser på SLU eller andra universitet i Sverige eller utomlands.

Utbildningens längd

Skogsmästarprogrammet är en treårig yrkesutbildning (180 hp), som leder fram till en yrkesexamen som skogsmästare eller en kandidatexamen i skogshushållning.
Skogstekniker läser i två år (120 hp).

Skogsvetare kan ta ut en kandidat- eller masterexamen i skogsvetenskap omfattande 3 (180 hp) respektive 5 år (300 hp). Det finns till exempel ett skog- och träprogram på Linnéuniversitetet i Växjö.

För dem som är intresserade av ett femårigt utbildningsalternativ finns Jägmästarutbildningen.

Inriktningar & vidareutbildning

För information om skogliga utbildningar på magister- och masternivå, se www.studera.nu.

Här kan du studera

Skogsmästare läser de två första åren på SLU i Skinnskatteberg. Tredje året läser de programkurser på valfri studieort inom SLU. För mer information se www.slu.se
Skogstekniker läser på SLU i Gammelkroppa, se www.gammelkroppa.se. Skoglig utbildning finns också på Linné-universitetet i Växjö.