Utlandsstudier

Se under Naturvetare och kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Ja, se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.