Var och hur arbetar en skogsmästare

Planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning är vanliga arbetsuppgifter inom bland annat storskogsbruk, skogsägarföreningar, sågverk samt på myndigheter såsom skogsstyrelsen. Många har en ledande befattning som till exempel distriktschef. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar. Skogsmästare hittar också sin arbetsmarknad utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare.

Vanliga titlar för skogsmästare är virkesköpare (köper skogsråvaran från skogsägare) , skogskonsulent, skogsinspektor, produktionsledare och distriktschef. Det finns cirka 3 500 skogligt utbildade naturvetare på svensk arbetsmarknad. De flesta är jägmästare.

SKOGSKONSULENT

En skogkonsulent är en skogligt utbildad person som arbetar på Skogsstyrelsen med att se till att svensk skog brukas och vårdas på ett uthålligt sätt.

SKOGSTEKNIKER

Skogstekniker har en tvåårig utbildning och arbetar som drivningsledare, virkesinköpare på skogsbolag, inspektör vid en skogsägareförening eller skogskonsulent.

SKOGSVETARE

Skogsvetare arbetar i likhet med skogs- och jägmästare med att förädla och förvalta skogen och produkter från skogen.