Arbetsmarknaden för skolledare idag

Behovet av skolledare varierar i viss utsträckning med elevantalet men generellt sett är arbetsmarknaden både för erfarna och nya skolledare god. Medelåldern bland skolledare är relativt hög och pensionsavgångarna är stora, vilket innebär ett stort rekryteringsbehov.Det finns därmed goda möjligheter även för de som aspirerar på att bli rektorer att få ett första ledaruppdrag, kanske som biträdande rektor, som sedan kan leda vidare till en rektorsbefattning.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter