Så mycket har en skolledare i lön före skatt

Skolledarnas löner är individuella och varierar därför markant såväl mellan arbetsgivare som mellan individer. Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som man genomgår efter att ha tillträtt en rektorstjänst är det inte relevant att jämföra åldersgrupper med varandra lönemässigt. Lönerna varierar bl.a. beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning och skolform, men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga skicklighet och var i landet man arbetar. Medellönen för en skolledare var under 2017 ca. 50 800 kr. Rektorer har en ungefärlig lön på 46 000–75 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en förskolechefs mellan 41 000 och 57 000 kr per månad. Skolchefers löner varierar mellan 60 000 och 120 000 kr per månad beroende på till exempel ansvarsområde och kommunens storlek.