Sacoförbund och källa

Sveriges Skolledarförbund, www.skolledarna.se.

Kontakta Sveriges Skolledarförbund redan innan du tackar ja till ditt första skolledaruppdrag. Vi kan hjälpa dig med bl.a. lönerådgivning och granskning av ditt anställningskontrakt.