Socialantropolog

Ibland även kulturantropologi, beskrivningen och analysen av samhällsformer och människors relationer till varandra och sin omgivning.

Kort om Socialantroprolog


Skilda aspekter av det samhälle som studeras, till exempel ekologiska, ekonomiska, politiska eller religiösa, ses som delar av ett integrerat system där förändringar i en del får återverkningar i de övriga. Huvudmetoden är deltagande observation, det vill säga forskaren lever bland de människor som studeras och både iakttar och deltar i det sociala livet.

Socialantropologi handlar om människor och mångfald. Antropologin är läran om människan som samhällsbyggare och meningsskapare.

Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt.

Genom fältarbete och deltagande observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod försöker socialantropologen förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt. Socialantropologer studerar idag alltifrån ursprungsfolk och bonde- och stadsbefolkningar i tredje världen till lokalsamhällen, minoritetsgrupper och subkulturer i vår egen del av världen

Det jämförande perspektivet kan också ge nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

En examen i ämnet kan bland annat leda till arbete på forskningsnivå eller inom olika biståndsorganisationer.

Läs mer under Samhällsvetare.

Akademikerförbundet SSR är Sacos experter på karriär inom samhällsvetenskap

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se