Socionomers lön före skatt

Medianlön för socionomer före skatt

  • Median ingång: ca 29 500
  • Median efter 10 år: ca 34 000
  • Median efter 20 år: ca 36 000

Lönerna varierar beroende på vilken sorts tjänst man har och var någonstans i landet man arbetar. Ring alltid SSR-direkt 08-617 44 00 och rådgör innan löneförhandling.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.