Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill
läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.