Behörighet

Översättar- och tolkutbildning kräver ofta tidigare högskolestudier i det språk du är intresserad av eller i annat relevant ämne. 

Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av på www.studera.nu..