Har du en utländsk språkexamen?

Kammarkollegiet auktoriserar årligen tolkar och translatorer (översättare). Syftet med den statliga auktorisationen är att uppfylla samhällets behov av kvalificerade tolkar och översättare. Läs mer på: www.kammarkollegiet.se

Auktoriserad tolk och auktoriserad translator är skyddade yrkestitlar som endast får användas av tolkar och översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet.

Man kan arbeta som tolk och översättare utan att vara auktoriserad men vissa uppdrag kräver auktorisation.