Så mycket tjänar man inom språkyrken före skatt

Som tolk och översättare kan lönen variera mycket beroende på utbud och efterfrågan men också ämnesområdet som översättningen avser.

Att arbeta som tolk och översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige.