Utbildning för att arbeta med språk

Flera språkyrken kräver en kandidat- eller magister/masterutbildning med språk som huvudämne. Grunden för en översättarutbildning och en tolkutbildning är att man har goda förkunskaper i språk, både inom det svenska språket och inom det språk man tänkt specialisera sig inom. Det krävs oftast att man har tidigare språkstudier på universitetet eller motsvarande med sig när man söker till utbildningar. Översättarutbildningar finns på ett antal platser i Sverige. Tolkutbildningar finns på flera olika skolor, folkhögskolor och högskolor runt om i Sverige. TÖI har det övergripande ansvaret för kontakttolkutbildningen. Utbildning till teckenspråkstolk ges vid ett antal folkhögskolor. 

Utbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk ges vid ett antal folkhögskolor. Utbildningen omfattar upp till fyra år, beroende på dina förkunskaper i teckenspråk. Utbildning till teckenspråkstolk ges även som kandidatutbildning vid Stockholms Universitet.

Utbildning till skrivtolk är ettårig och ges på Södertörns folkhögskola i Stockholm.

Universitetesutbildningarna berättigar inte till auktorisation som översättare eller tolk. För att bli auktoriserad translator eller auktoriserad tolk krävs att du uppfyller vissa krav och klarar de prov Kammarkollegiet håller. Proven hålls vår och höst men inte alltid för alla språk. Se www.kammarkollegiet.se för mer information.

Utbildningens längd

För att arbeta som tolk och översättare bör du räkna med 2–4 års studier.

Inriktningar & vidareutbildning

Som översättare kan du specialisera dig på översättningar inom specifika ämnesområden och då behöver man behärska fackterminologin.

Här kan du studera

Se www.studera.nu eller på www.folkhogskola.nu samt www.blitolk.nu