Utbildning

Det finns flertalet utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Man kan läsa ett kandidat-, magister- eller masterprogram som är mer generellt inriktat på ämnet statistik eller ha en mer specifik inriktning som data- eller matematisk analys.

Läs mer om utbildningarna, antagningskrav och inriktning vid respektive universitet eller högskola och på  www.studera.nu