Var och hur arbetar en statistiker?

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. Deras uppgift är då att föreslå lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställa, bearbeta och analysera resultaten av experimentet.

En del statistiker är demografer och arbetar med befolkningsprognoser, andra aktuarier som i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar på till exempel hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Nationalekonomer kan arbeta med statistik och analys exempelvis inom bank- och finansvärlden. Ytterligare ett arbetsområde är inom hälsoekonomi, där man jämför, analyserar och utvärderar kostnader och effekter som rör hälsa, både ur individ- och samhällsperspektivet.

Som statistiker kan man även arbeta med biostatistik som är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Ett växande och framtida arbetsområde för statistiker är inom Big Data eller superdata, där man hanterar gigantiska databaser för att ta fram information och gör dataanalyser till företag, institutioner eller myndigheter.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behövs ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi. För mer detaljerad information se under matematiker.