Arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare idag

För nyexaminerade: Liten konkurrens.
För erfarna: Liten konkurrens.

Eftersom studie- och yrkesvägledaryrket är ett relativt litet yrke är det svårt att säga något exakt om arbetsmarknadsläget om 5 år. Men det saknas i dag utbildade studie- och yrkesvägledare på många håll i landet, inte minst i grundskolan där nästan 30 procent av de som arbetar som studie- och yrkesvägledare saknar utbildning. Inte minst ökande elevkullar i grundskolan och den stora ökningen av nyanlända under 2015 bidrar till en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter